logo-dfg

Spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Szlak Bohaterów”

Nasza fundacja, realizując działania statutowe, miała zaszczyt przeprowadzić prelekcję na temat 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Na zaproszenie wychowawców, przygotowaliśmy program, który miał na celu nie tylko edukację historyczną, ale również wsparcie procesu resocjalizacji osadzonych.

W ramach programu resocjalizacyjnego, osadzeni mogli zapoznać się z naszym projektem „Szlak Bohaterów”, który ma na celu przypominanie o bohaterskich czynach Polaków walczących o niepodległość. Zajęcia odbyły się na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim, gdzie wspólnie oddaliśmy hołd lokalnym bohaterom.

Podczas wizyty, uczestnicy mieli okazję poznać lokalną historię ludzi, którzy brali udział w walkach o wolność naszej ojczyzny. Przewodnicy projektu opowiedzieli o odnalezionych przez nas nagrobkach bojowników o niepodległość, których losy są często zapomniane lub mało znane. Zapalenie zniczy na ich grobach było symbolicznym gestem pamięci i szacunku.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem osadzonych, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali wiele pytań. Wielu z nich wyraziło wdzięczność za możliwość poznania tak ważnej części polskiej historii. Cieszymy się, że nasza inicjatywa przyczyniła się do poszerzenia ich wiedzy oraz wzbudziła refleksję nad wartością wolności i poświęcenia.

Nasza fundacja będzie kontynuować działania edukacyjne i patriotyczne, starając się angażować jak najwięcej osób w projekty upamiętniające naszych bohaterów. Dziękujemy wychowawcom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za zaproszenie i współpracę, a osadzonym za aktywny udział i zaangażowanie. Razem możemy budować świadomość historyczną i społeczną, która jest fundamentem naszego narodu.

Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw i projektów, które realizujemy z myślą o pamięci i edukacji przyszłych pokoleń.

Skip to content